معرفی منتور

Farzaneh Gholam-Abolfazl

فارغ التحصیل دکترای حرفه ای توسعه کسب وکار از دانشگاه تهران و مشاور توسعه کسب وکارهای نوپا