ثبت نام استارتاپ

ثبت نام استارتاپ

جهت ثبت اطلاعات استارتاپ خود و بهره‌مندی از خدمات شتاب‌دهنده آراد، لطفا فیلدهای زیر را با توجه و دقت تکمیل نمایید تا احتمال دعوت به مصاحبه حضوری و پذیرش استارتاپ شما افزایش یابد.


بررسی اولیه استارت‌آپ‌ها در شتابدهنده آراد با توجه به شروط زیر صورت می پذیرد:

- شرط نداشتن شخصیت حقوقی ثبت شده: شتاب‌دهنده آراد، تنها استارت‌آپ‌هایی را پذیرش می‌کند که هنوز ماهیت حقوقی ثبت شده به صورت شرکت ندارند.

- شرط تیم داشتن: شتاب دهنده آراد، استارتاپ‌هایی را مورد پذیرش قرار می‌دهد که به صورت تیمی قصد فعالیت داشته باشند. هر تیم حداقل باید دارای 3 عضو باشد.

- شرط وجود عضو فنی در بین هم‌بنیان‌گذاران استارت‌آپ: موارد مربوط به امور فنی استارتاپ‌ها نظیر ابعاد فنی طرح‌های فنی- مهندسی یا توسعه سایت و اپلیکیشن و مواردی از این دست بایستی توسط هم‌بنیان‌گذاران تیم انجام شود، در غیر این صورت، همه هزینه‌های توسعه امور فنی- مهندسی باید توسط خود تیم استارت‌آپی پرداخت شود و شتاب‌دهنده آراد هزینه‌ای بابت حقوق در اختیار تیم‌ها قرار نمی‌دهد.

- شرط تعهد به حضور 90 ساعت در ماه: به دلیل حجم کاری بالای استارتاپ‌ها، حضور اعضای تیم به طور تمام وقت برای رشد یک استارتاپ ضروری است، اما حداقل میزان لازم برای حضور اعضای تیم جهت پذیرش در شتاب‌دهنده آراد، تعهد به حضور 90 ساعت در ماه است.