معرفی استارت آپ روتیک

از تلفیق قابلیت پردازش متن و سیستم های یادگیرنده، ایده ای شکل گرفته است که می تواند منجر به پاسخگوی آنلاین و 24 ساعته بسیاری از سازمان ها و شرکت ها شود. به این ترتیب که بخش زیادی از پرسش های شهروندان و مشتریان، دارای ویژگی های مشترکی است و پاسخ های مشابهی نیز دارد و پاسخگویی به این سؤالات می تواند توسط یک ماشین هوشمند پاسخگو فراهم شود.

به این ترتیب این ایده اولیه برای پاسخگویی به نیاز شهروندان و مشتریان شکل گرفت. پشتیبانی 24 ساعته و به موقع دو گزینه ای است که مشتریان و مشترکان روی آن حساب ویژه ای باز می کنند و برخورداری از سرویس های ارائه شده توسط روتیک، می تواند خیال سازمان ها و شرکت ها را برای ارائه این خدمات راحت کند.