آواچرخ

دسته : Bike Sharing

سیستم دوچرخه اشتراکی به عنوان یک سیستم حمل و نقل رایگان یا ارزان برای مسیرهای کوتاه و به عنوان تکمیل کننده سیستمهای حمل و نقل شهریست

درصد پیشرفت
68%+
وضعیت استارتاپ معرفی تیم درخواست ها وضعیت پیشرفت رزومه بنیان گذار

آواچرخ

کاربران برای استفاده از سامانه آواچرخ به ازای هر سفر باید مبلغی پرداخت کرده یا مبلغی به عنوان آبونمان برای مدتی پرداخت کنند و در تمام این مدت کاربر میتواند هر زمان که مایل بود از دوچرخهها استفاده کند. در این سامانه علاوه بر طراحی و توسعه بستر اینترنتی استفاده از دوچرخه های اشتراکی، بخش های ویژه ای جهت ارتباط این سامانه با خدمات شرکت اتوبوس رانی شهر قم نیز فراهم خواهد شد تا کاربران با استفاده از سامانه آواچرخ از نزدیک ترین ایستگاه ها و مدت زمان رسیدن اولین اتوبوس به ایستگاه ها مطلع شوند.

رزومه بنیان گذار

#