loading

معرفی شتابدهنده هوافضا آراد

شتاب‌دهنده دانش بینیان تخصصی هوافضا آراد، محیطی برای رشد و حمایت از استارت‌آپ‌هایی است که بطور مستقیم یا غیرمستقیم در حوزه هوا و فضا فعالیت می‌کنند. این مرکز با فراهم آوردن بستری مناسب جهت فعالیت و حذف موانع پیش روی استارت‌آپ‌ها، سعی در تسریع و شتاب دادن فعالیت کسب و کارهای استارت‌آپی دارد. استارت‌آپ‌هایی که بصورت تخصصی در زمینه هوا و فضا فعالیت دارند و همچنین سایر استارت‌آپ‌هایی که برای ادامه حیات خود نیاز به حمایت مجموعه دارند. شرکت دیدبان فناوری راهبردی آراد، مالک شتاب‌دهنده تخصصی هوا و فضای آراد در تاریخ 1398/04/23 توانسته است مجوز خود را از مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی، معاونت علمی، فناوری ریاست جمهوری از جناب آقای اسماعیل قادری فر دریافت نماید.

  • جذب منابع مالی
  • خدمات مشاوره و منتورینگ
  • همکاری و هماهنگی با مراکز علمی
1394

تاسیس شرکت آراد

ثبت شرکت مهندسی دیدبان فن آوری راهبردی آراد به شماره ثبتی 14067

1395

دانش بنیان شدن شرکت آراد

ساخت پرنده بدون شرنشین چشم آسمان و دریافت دانش بنیانی

1398

شروع به کار شتابدهنده آراد

امضای تفاهم نامه شتابدهنده با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

1399

دانش بنیان شدن شتابدهنده آراد

قرارگیری در لیست شتابدهنده های دانش بنیان