نحوه توسعه و ساخت مدل کسب و کار برای فناوری پهپادی

نحوه توسعه و ساخت مدل کسب و کار برای فناوری پهپادی

تعریف: یک مدل کسب و کار موفق و قوی؛ هزینه‌ها، ریسک‌ها و معایب موقعیت کنونی را در نظر گرفته و با مهیا کردن بستری برای پیشبینی آینده، به سازمان این امکان را می‌دهد که درباره پروژه تصمیم بگیرد. 

 

چالش‌های فناوری‌های جدید:

خطای فرایندی 

ارزیابی نادرست ارزش

عدم حمایت کافی از جانب دیگر طرف‌های قرارداد

تاخیر در پروژه

 

هدف مدل کسب و کار: بیان اساس ساز و کار یک فناوری جدید و مهیا کردن راهی برای ارزیابی پیوسته پیشرفت پروژه

 

مدل کسب و کار باید پاسخگوی سوالات زیر باشد:

1- هدف پروژه چیست؟

2- چگونه باید به هدف رسید؟

3- چه نوع تغییراتی مورد نیاز است؟

4- احتمال اینکه راه‌حل پیشنهادی مشکل موجود را حل کند چقدر است؟

 

تهیه مدل کسب و کار کمک می‌کند موارد زیر مشخص شود:

مزایا (سود)

ریسک‌ها

هزینه‌ها

زمان‌بندی

تاثیر راه‌حل پیشنهادی

 

آماده کردن مدل کسب و کار باید شامل موارد زیر باشد:

ارزیابی مشکل موجود یا فرصت پیش‌رو

تعیین خصوصیات راه‌حل پیشنهادی

درک و تعیین مزایای طرح پیشنهادی، ریسک‌های پیش‌رو و هزینه‌ها

زمان‌بندی اجرا، تاثیر بر عملکرد، قابلیت سازمان در گرفتن نتایج و تحویل آن

 

معیار یک مدل کسب و کار خوب و قوی چیست؟

1- باید توضیح دهد این فناوری جدید پهپادی چگونه از اهداف و استراتژی کسب و کار موجود پشتیبانی می‌کند؟ (تعریف ارزش‌های شرکت و ارتباط دادن آنها با مزایای طرح پیشنهادی)

(جریان نقدینگی، دوره بازگشت سرمایه، بهبود ادوات و تجهیزات، پایین آوردن هزینه‌ها)

مدل کسب و کار باید نقشه واضح دستیابی به بازگشت سرمایه (ROI) را ارائه دهد.

محاسبات باید دقیق و در دسترس سهام‌داران باشد. 

اگر نرخ بازگشت داخلی یک پروژه بالاتر باشد، انجام دادن آن مطلوب‌تر است. 

2- یک مدل کسب و کار خوب، منابع مورد نیاز را مشخص می‌کند. 

(خلبان، متخصص برای آموزش، متخصص خدمات داده‌برداری، متخصص تحلیل داده، مدیر پروژه، مشاور پروژه)

3- ارزیابی ریسک و مدیریت ریسک و فرصت

(ریسک استفاده کردن/نکردن از پهپاد چیست؟ نتایج وقوع ریسک چیست؟ چه برنامه‌ای برای برخورد و مواجهه با ریسک دارید؟)

4- ارائه برنامه برای اینکه فرایندها و جریان کاری چگونه تغییر خواهد کرد.  

 

مدل کسب و کار شامل موارد زیر است: (می‌تواند یک گزارش یا فایل ارائه باشد همراه با جزئیات تحلیل مالی)

1- خلاصه فنی

2- بیان مسئله

3- راه‌حل

4- هدف، چشم‌انداز، شاخص کارایی

5- تحلیل مالی

6- ارزش پنهان

7- مدیریت

8- پیشنهادات

 

1- خلاصه فنی: باید در آخرین مرحله نوشته شود و شامل اطلاعات مهم درباره پروژه و جمع‌بندی آن می‌باشد. (چرایی، نکات کلیدی، فرصت‌ها)

2- بیان مسئله: تعریف واضحی از مدل کسب و کار و پروژه (خلاصه‌ای از چالش‌های موقعیت کنونی، مشکل کجاست و چرا؟ فرصت‌ها کدام است؟)

تحلیل تفاوت‌ها: معیار یک راه‌حل موثر چیست؟ (مقایسه طرح جاری و طرح پیشنهادی)

با توجه به تحلیل، هزینه نواقص موجود چقدر است؟

3- اهداف، چشم‌انداز و شاخص کارایی: هدف از پروژه پهپاد چیست؟ خروجی آن چیست؟ شاخص‌های موفقیت آن چیست؟ به چه چیزی می‌خواهیم برسیم؟ چرا و چگونه راه‌حل پیشنهادی به حل مشکل کمک می‌کند؟

این پروژه چگونه به استراتژی و اهداف شرکت کمک می‌کند؟

(کاهش هزینه، بازدهی فرایندی، داده‌های بهبود یافته و دقت ایجاد شده، ایمنی)

محرک‌های ایجاد ارزش را معرفی کنید: پهپاد چه ارزشی ایجاد می‌کند؟

محرک‌های ارزش که مزایای غیر مستقیم را ایجاد می‌کنند کدام‌اند؟ (مثلاً داده‌های بهتر درباره ادوات و تجهیزات منجر به تعمیر و نگهداری بهتر می‌شود)

4- راه‌حل: راه‌حل‌های بالقوه برای مشکل موجود را تعیین نموده و آنها را با جزئیات کافی توضیح دهید تا ارزش آنها مشخص شود. (دیدگاه و مزایای راه‌حل برحسب افراد، فرایندها و فناوری‌ها)

باید شامل برنامه اجرایی و تحلیل جزئی هزینه‌های زیر باشد:

هزینه زیرساخت برای مدیریت فرایند

هزینه ارائه کنندگان خدمات اجرایی

هزینه منابع آموزشی

هزینه تغییر جایگاه افراد و استخدام افراد جدید

هزینه ارائه کنندگان خدمات فنی

هزینه خدمات داده و مدیریت آن

هنگام توضیح راه‌حل، آن را برحسب زنجیره ارزش داده توصیف کنید که شامل جمع‌آوری داده، پردازش، تحلیل، تحویل و استفاده از آن است. هر کدام از این موارد دارای هزینه و مزیت خاص خود است که باید بصورت کمی معرفی شود. 

در این بخش ریسک‌ها نیز باید ذکر شود (با توجه به قسمت ارزیابی ریسک)

فرایند جمع‌آوری داده یک زنجیره ارزش است. هر شخص، رویه یا ابزاری که در این فرایند استفاده می‌شود باید به خروجی نهایی، ارزش اضافه کند. 

5- تحلیل مالی: مقایسه هزینه‌های پروژه با مزایای پیشبینی شده آن

برای سرمایه‌گذاری انجام شده باید ارزیابی ارزش انجام شود و جریان نقدینگی و بازگشت سرمایه تعیین گردد. (باید خدمات انجام شده را به افزایش سود شرکت ارتباط داد)

6- ارزش پنهان: بهبود کیفیت، تجهیز ادوات، مزایای رقابتی (ایمنی و حریم خصوصی مشتری، شالوده ابداعات و پروژه‌های بعدی، اتوماسیون)

7- مدیریت: ثبت و به روز کردن شرایط پروژه و بازدهی آن (نقش‌ها و سمت‌ها، استانداردها، نحوه تصمیم‌گیری، گزارش پیشرفت)

8- پیشنهادات: ترجیحات، توجیه پیشنهادات (خلاصه‌ای از تحلیل مالی و برنامه اجرایی پیشنهادی)، (سرمایه کل، سود کل، بازگشت مالی، برنامه زمانی اجرا)

 

سرمایه‌گذاری در بخش پهپادی

ساخت: درون‌سپاری

خرید: برون‌سپاری

هر دو: ترکیبی از درون‌سپاری و برون‌سپاری

درون‌سپاری: (آموزش افراد حاضر در شرکت اما نیاز به سرمایه، زمان و نیروی کار بیشتر و همچنین قوانین و مقررات هوانوردی)

برون‌سپاری: (صرفه‌جویی در منابع و هزینه‌ها چونکه کار داده‌برداری را گروه دیگری انجام می‌دهند اما تمام هزینه‌ها عملیاتی است و عملیات بازرسی و تعمیر و نگهداری از هم جدا می‌شوند)

دیدگاه ترکیبی: (تیم داخلی کارهای مهم و حیاتی را انجام می‌دهد و تیم خارجی کارهای روتین را انجام می‌دهد، هزینه استارتاپی بالا است)

مراحل اصلی مدل کسب و کار:

1- تیم خود را بسازید (شامل اسپانسر و سهام‌داران)

اسپانسر مالک اصلی مدل کسب و کار است و مدیریت ریسک، پیشنهاد فرصت و غیره را به عهده دارد. (انگیزه‌ها و تخصص اسپانسر باید مشخص شود)

هنگام انتخاب اسپانسر و سهام‌دار به بزرگ‌ترین مانع در مقابل پیشرفت پروژه فکر کنید

2- تحلیل مالی خود را آماده کرده و آن را ارزیابی کنید (مزایای قابل لمس و آشکار طرح پیشنهادی)

3- دیدگاه مدل کسب و کار خود را با سازمان در میان بگذارید

موارد بالادستی: ارزش مادی و استراتژی‌های کلیدی

موارد پایین‌دستی: بهبود ایمنی، ابزار

موارد عرضی: تسهیل در تصمیم‌گیری

4- با تنظیم چارچوب مدیریتی و جلسات کاری آن را اجرا نمائید

جلسات کاری برای انجام مرحله به مرحله پروژه

ارزیابی پیشرفت پروژه با استفاده از شاخص‌های کارایی

در طول اجرای پروژه، مدل کسب و کار باید به روز شده و تغییر کند. 

 

منبع: https://www.rfidjournal.com/epc-technology/case-studies

سید هیوا حسینی

سید هیوا حسینی

0 نظر

    نظری یافت نشد!

نظر بدهید