معرفی منتور

میلاد زندی زند

مدیر و موسس شرکت دانش بنیان ابر داده های شرق پردازش آریا (روتیک) و فعال در اکوسیستم استارتاپی شهر تهران و قم.