loading

برای پیروز شدن در رقابتی سخت به چند چیز نیاز دارید

آنچه به شما ارائه میکنیم

خدمات آراد؟

دوره پیش شتابدهی: دوره پیش شتابدهی در شتاب‌دهنده آراد، 1 الی 3 ماه است. این دوره بسته به نیازسنجی و تعیین جدول زمانی اهداف مقرر برای هر استارت‌آپ متغیر خواهد بود. در مدت زمان یک ماه ابتدایی استقرار در شتاب‌دهنده آراد، سند مشترک اهداف اولیه، توسط تیم اجرایی و هر استارتاپ تنظیم خواهد شد. این سند شامل اهداف دوره پیش شتابدهی هر استارتاپ، ارزشیابی استارتاپ و تعیین میزان سهام هر یک از طرفین، جدول زمانبندی فعالیت‌های کلیدی استارتاپ، میزان نفرات هر تیم به همراه سمت‌ها و وظایف شان خواهد بود. پس از تنظیم سند مشترک اهداف اولیه، استارتاپ‌های مستقر در شتاب‌دهنده آراد، فعالیت رسمی خود را آغاز می‌نمایند. خدمات شتاب‌دهنده آراد در دوره پیش شتابدهی شامل این موارد است: جلسه اختصاصی با شبکه مربیان، کارگاه‌های آموزشی، فضای کاری اشتراکی، امور ثبتی و حقوقی و برگزاری جلسات اولیه با سرمایه گذاران.

 

دوره شتابدهی: پس از گذراندن موفق دوره پیش شتابدهی و دستیابی به اهداف اولیه، سند مشترک اهداف ثانویه در زمان دو هفته‌ای تنظیم خواهد شد. در این سند میزان تزریق سرمایه از سوی آراد، زمان‌های پرداخت سرمایه، هدف‌های نهایی تعیین شده برای استارت‌آپ در انتهای دوره شتابدهی و جدول زمانبندی فعالیت‌های کلیدی به صورت مشترک تهیه خواهد شد. پس از امضای این سند، دوره شتابدهی به صورت رسمی شروع خواهد شد. در مرحله شتابدهی، فضای کاری برای استارت‌آپ‌ها فراهم شده است. در این فضای کاری، استارت‌آپ‌ها می‌توانند بدون پرداخت هزینه، از امکانات اولیه از جمله امکانات اداری، زیرساخت ارتباطی و همچنین امکانات کارگاهی استفاده کنند. همچنین از جمله فعالیت‌های اصلی شتاب‌دهنده آراد کمک به استارت‌آپ‌ها برای طراحی بوم کسب و کار متناسب با شرایط اختصاصی هر یک از آنهاست. این امر با بهره‌گیری از متخصصان دانشگاهی و عملیاتی فراهم شده است. علاوه براین، دوره‌های کارگاهی مهارت‌آموزی برای مدیریت کسب و کار و سایر مهارت‌های ضروری، در حین فرایند شتابدهی برای استارت‌آپ‌ها برگزار خواهد شد.خدمات شتاب‌دهنده علاوه بر خدماتی که در دوره پیش شتابدهی به استارت‌آپ‌ها تعلق می‌گرفت، موارد جدیدی نیز در دوره شتابدهی خواهد داشت. این خدمات عبارتند از: طراحی کمپین بازاریابی و فروش و برندینگ. این دوره به طور معمول 9 تا 12ماه به طول می انجامد.

 

دوره پساشتابدهی (خروج):  حمایت از استارت‌آپ‌ها برای جذب سرمایه مورد نیاز و رایزنی با شرکت‌های خصوصی و دولتی برای تنظیم قرارداد با کسب و کارها از جمله اقداماتی است که در فاز نهایی حضور استارت‌آپ‌ها انجام می‌شود و پس از آن استارت‌آپ‌ها آمادگی لازم را برای خروج از مجموعه خواهند داشت. بنابراین، استارت‌آپ‌های مستقر در آراد، پس از گذراندن موفق دوره‌ شتابدهی، در جلسه‌ای که به همت شتاب‌دهنده برگزار می‌شود، شرکت می‌نمایند. در این جلسه از سرمایه‌گذاران فعال در حوزه‌ سرمایه‌گذاری خطرپذیر دعوت به عمل می‌آید تا تیم‌ها، کسب و کار خود را در مقابل آنها ارائه دهند. پس از جذب سرمایه، این امکان وجود دارد که هر یک از تیم‌های استارت‌آپی دارای شخصیت حقوقی شده و از مجموعه جدا شوند.

منتورینگ و مشاوره

این خدمات توسط افراد با تجربه و متخصص در حوزه‌های مختلف مرتبط با کسب و کار و حوزه سلامت، به طور اختصاصی و با هماهنگی قبلی، به تیم‌ها ارائه می‌شود.

سرمایه بذری

بر اساس حوزه فعالیت و میزان نیاز ارزیابی شده برای هر تیم بر اساس اهداف تعیین شده، مبلغی به عنوان سرمایه بذری از سوی شتاب‌دهنده به ایشان تعلق خواهد گرفت.

آماده سازی برای جذب سرمایه

بر حسب نیاز و درخواست تیم‌های مستقر یا خارج از شتاب‌دهنده، برای آمادگی و تأمین پیش‌نیازهای یک ارائه خوب به سرمایه‌گذار و برگزای جلسه، کمک خواهیم کرد.

کوچینگ کسب و کار

کوچینگ (مربی‌گری) کسب و کار اصلی‌ترین خدمت شتاب‌دهنده آراد به تیم‌های مستقر و سایر کسب و کارهای نوپا و کوچک بوده و ما بسیار به مؤثر بودن آن معتقدیم!

کارگاه های آموزشی

در طول دوره‌های شتاب‌دهی، کارگاه‌های آموزشی با موضوعات متنوع و مرتبط با کسب و کارهای نوپا به تیم‌های مستقر و سایر متقاضیان آزاد ارائه خواهد شد.

فضای کار اشتراکی

هر تیم می‌تواند در طول دوره شتاب‌دهی در فضای کار اشتراکی آراد مستقر شده و به عنوان دفتر کار از امکانات آن برای اجرای فعالیت‌های خود استفاده کند.